คลินิกของเรา

เพื่อทุกคน

ทำหมัน

ไมโครชิพ

วัคซีน

A TMTRD สุนัข
มีความสุขและสุขภาพดี

อุปการะ

จ่ายค่าดูแล

อุปถัมภ์

ไม่ว่าคุณจะพร้อมอุปการะ ยินดีอุปถัมภ์ หรือจะจ่ายค่าดูแลก็ตาม

มูลนิธิจำเป็นต้องให้คุณช่วย

รับเลี้ยงแทนการซื้อนะ

รับเลี้ยง ดีกว่าซื้อนะ

08-4354-2334 (ภาษาไทย)

08-1861-1164 (ภาษาอังกฤษ)

@tmtrd

เดอะ แมน แดท เรสคิวส์ ดอกส์

tmtrd.org

ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้น

บริจาคเลย

ความช่วยเหลือของคุณ ทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณมาก

ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้น


TMTRD Clinic

          It is more important for the animals in our community to be spayed, neutered, vaccinated, and healthy than it is to turn a profit. That’s why the TMTRD clinic offers greatly reduced pricing only to cover the clinic's operating costs.        
          We have three skilled veterinarians who provide a variety of services such as spaying and neutering, vaccinations, and dental cleanings.          
          Our clinic serves to ensure affordable and quality care for the animals in our community.        
          To book an appointment please send us a message.

Donations:

We rely entirely on donations and sponsorships to help the sick, neglected, and abused dogs in our care. All of thr dogs we rescue are medicated, vaccinated, and sterilized. We also rehabilitate, socialize, and attempt to rehome the dogs in our care as well. But we can’t do it alone.

With your help, we can do better.

Quarantine Section

The Quarantine Section looks after dogs with serious viruses and diseases that are under observation and medication, as well as new admissions to The Sanctuary that are going through their vaccination course. All newly rescued dogs are vaccinated, spayed and neutered and will spend approximately one month in the Quarantine Section before they can be safely introduced to the other dogs. The Quarantine Section is housed 10 meters apart from the rest of The Sanctuary in order to prevent the spread of viruses & diseases. All staff must disinfect themselves on entry & exit from this area for the same reasons

Spay & Neutering

Spay and neutering is an essential part of the work that we do with our local community to help control the stray dog population. Lack of awareness of this procedure and its benefits are the root causes of this problem and one we are on a mission to correct this. We work closely with the municipality to catch, spay, neuter, and release the unsterilized dogs in our community. We also spay and neuter dogs every day at our clinic.