อุปการะ

จ่ายค่าดูแล

อุปถัมภ์

ไม่ว่าคุณจะพร้อมอุปการะ ยินดีอุปถัมภ์ หรือจะจ่ายค่าดูแลก็ตาม

มูลนิธิจำเป็นต้องให้คุณช่วย

ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้น

บริจาคเลย

LIST
OF PEOPLE I LIKE?:

1

DOGS!

อุปการะสุนัขได้

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกเพื่อดูเรื่องราวเพิ่มเติม

Donate

 • PayPal :info@tmtrd.org
  paypal.me/tmtrd
 • Sweden:SWISH: 1235871066
  Rescue Dogs
  Handelsbanken SHB, Mörby Centrum, Sweden.
  Account: 6920 834 941 538
  BIC/IBAN HANDSESS /SE 10 6000 0000 0008 3494 1538
 • Thailand: Kasikorn Bank: 0538123870 
  The man that rescues dogs foundation
  SWIFT: KASITHBK
 • https://tmtrd.give.asia

Adopt & Foster

Foster

As a Foster parent you get to look after a dog or dogs for a timeframe that suits you, knowing that your time, love and care go a long way towards helping the dog and the shelter. The dog gets to learn how to be a domestic dog with someone that loves him or her, and readies them for eventual adoption. To find out more please read our Adoptions & Foster checklist.

Adopt

Adopting a rescue dog is one of the most rewarding experiences for both the dog and you, the future doggy parent. We will work with you to make sure you find the best dog that suits your lifestyle and family needs. In order to be eligible to adopt you will need to check the TMTRD Adoptions Checklist.

Become a Sponsor

Sponsoring a rescue dog(s) is an incredibly rewarding way to be part of the change that we are making to these animals lives. But it is not the only thing you can sponsor!
We also offer the option to sponsor specific items such as food, medicine, wheelchairs, toys & accessories such as leashes and collars, or larger projects such as The Sanctuary expansion, the modernization of The Clinic, or broader more practical items such as fuel, bowls and blankets. Contact us here for more details on how you can help us do better.

Volunteering

Introduction

Volunteering at The Man That Rescues Dogs is an unforgettable experience, but you will only take from it what you are willing to put into it. You will be expected to be self sufficient, hard working, patient and willing to learn. The dogs are mostly strays and have experienced hardships that you can only imagine. Some are domesticated dogs that have been mistreated or neglected and require all your love and attention to rehabilitate them and prove to them that their lives will be better. In every case, being a part of this transformation on a large scale is truly life changing.

Volunteer VISA

If you would like to volunteer with us for longer than thirty days you will need to apply for a non-o visa at a consulate outside of Thailand. The documents needed to go along with your visa application will be provided by us for an administration fee of 2000 baht. It is also your responsibility to research the visa and immigration requirements to enter Thailand based on your country of origin or where your passport was issued.

Testimonials

Volunteering at The Man That Rescues Dogs is a life changing experience.

Daily Schedule

 • 5:30am – Arrive at The Sanctuary
 • 6:00am – Help with the Care Center walk
 • 6:30am – Load the food onto the Van for the daily feeding route (3 people can join the route per day)
 • 6:45am – Breakfast, cleaning, laundry, medication, dog walking
 • 8:00am – Emails, Social Media, Coffee
 • 10:30am – Water Therapy & Dog Physiotherapy in the Care Center pool
 • 11:30am – Care Center medication & wound treatment
 • 12:00pm – Lunch (free lunch provided by TMTRD) & rest time
 • 2:00pm – Feeding, Cleaning & Dog walking
 • 3:00pm – Help with the Care Center walk
 • 4:00pm – Home & Dinner

Other activities

Spending time in The Clinic (those with veterinary interests or graduate/ professional vets take precedence),
Quarantine Section assistance (cleaning and daily health checks),
joining the 2 hour feeding route (3 people per day),
playing with puppies, helping with TMTRD social media,
creating fun & engaging content for the TMTRD social media & website,
promoting TMTRD and helping in creating initiatives that can help the Foundation help more dogs.

Volunteering

Introduction

Volunteering at The Man That Rescues Dogs is an unforgettable experience, but you will only take from it what you are willing to put into it. You will be expected to be self sufficient, hard working, patient and willing to learn. The dogs are mostly strays and have experienced hardships that you can only imagine. Some are domesticated dogs that have been mistreated or neglected and require all your love and attention to rehabilitate them and prove to them that their lives will be better. In every case, being a part of this transformation on a large scale is truly life changing.

Volunteer VISA

If you would like to volunteer with us for longer than thirty days you will need to apply for a non-o visa at a consulate outside of Thailand. The documents needed to go along with your visa application will be provided by us for an administration fee of 2000 baht. It is also your responsibility to research the visa and immigration requirements to enter Thailand based on your country of origin or where your passport was issued.

Testimonials

Volunteering at The Man That Rescues Dogs is a life changing experience.

Daily Schedule

 • 5:30am – Arrive at The Sanctuary
 • 6:00am – Help with the Care Center walk
 • 6:30am – Load the food onto the Van for the daily feeding route (3 people can join the route per day)
 • 6:45am – Breakfast, cleaning, laundry, medication, dog walking
 • 8:00am – Emails, Social Media, Coffee
 • 10:30am – Water Therapy & Dog Physiotherapy in the Care Center pool
 • 11:30am – Care Center medication & wound treatment
 • 12:00pm – Lunch (free lunch provided by TMTRD) & rest time
 • 2:00pm – Feeding, Cleaning & Dog walking
 • 3:00pm – Help with the Care Center walk
 • 4:00pm – Home & Dinner

Other activities

Spending time in The Clinic (those with veterinary interests or graduate/ professional vets take precedence),
Quarantine Section assistance (cleaning and daily health checks),
joining the 2 hour feeding route (3 people per day),
playing with puppies, helping with TMTRD social media,
creating fun & engaging content for the TMTRD social media & website,
promoting TMTRD and helping in creating initiatives that can help the Foundation help more dogs.

Social media

We are always looking to expand our reach and spread the word about the work that we do.
So please remember to follow, comment, like, and share on any and all of our social media.