อุปการะ

จ่ายค่าดูแล

อุปถัมภ์

ไม่ว่าคุณจะพร้อมอุปการะ ยินดีอุปถัมภ์ หรือจะจ่ายค่าดูแลก็ตาม

มูลนิธิจำเป็นต้องให้คุณช่วย

ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้น

บริจาคเลย

LIST
OF PEOPLE I LIKE?:

1

DOGS!

อุปการะสุนัขได้

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกเพื่อดูเรื่องราวเพิ่มเติม

Donate

Adopt & Foster

Foster

As a Foster parent you get to look after a dog or dogs for a timeframe that suits you, knowing that your time, love and care go a long way towards helping the dog and the shelter. The dog gets to learn how to be a domestic dog with someone that loves him or her, and readies them for eventual adoption. To find out more please read our Adoptions & Foster checklist.

Adopt

Adopting a rescue dog is one of the most rewarding experiences for both the dog and you, the future doggy parent. We will work with you to make sure you find the best dog that suits your lifestyle and family needs. In order to be eligible to adopt you will need to check the TMTRD Adoptions Checklist.

Become a Sponsor

Sponsoring a rescue dog(s) is an incredibly rewarding way to be part of the change that we are making to these animals lives. But it is not the only thing you can sponsor!
We also offer the option to sponsor specific items such as food, medicine, wheelchairs, toys & accessories such as leashes and collars, or larger projects such as The Sanctuary expansion, the modernization of The Clinic, or broader more practical items such as fuel, bowls and blankets. Contact us here for more details on how you can help us do better.

Volunteering

Introduction

Volunteering at The Man That Rescues Dogs is an unforgettable experience, but you will only take from it what you are willing to put into it. You will be expected to be self sufficient, hard working, patient and willing to learn. The dogs are mostly strays and have experienced hardships that you can only imagine. Some are domesticated dogs that have been mistreated or neglected and require all your love and attention to rehabilitate them and prove to them that their lives will be better. In every case, being a part of this transformation on a large scale is truly life changing.

Volunteer VISA

If you would like to volunteer with us for longer than thirty days you will need to apply for a non-o visa at a consulate outside of Thailand. The documents needed to go along with your visa application will be provided by us for an administration fee of 2000 baht. It is also your responsibility to research the visa and immigration requirements to enter Thailand based on your country of origin or where your passport was issued.

Testimonials

Volunteering at The Man That Rescues Dogs is a life changing experience.

Volunteer Program

Cost And What’s Included:

 • 6000 Thai baht per week
 • Payment will be made in advance, and we will arrange accommodation for
 • Your accommodation will be booked by us at Viman resort (10–15-minute walk to the shelter) and is included in the cost
 • Coffee at the resort (additional breakfast food available for 50-80 baht)
 • Lunch at the shelter (traditional Thai food provided by us)
 • A “With Your Help, We Can Do Better” t-
 • A ride to a nearby store for shopping for basic things 1-2 times a

Since we are located in a rural area, we also take the volunteers to the small night market for dinner 1-2 times per week.

Other activities

Spending time in The Clinic (those with veterinary interests or graduate/ professional vets take precedence),
Quarantine Section assistance (cleaning and daily health checks),
joining the 2 hour feeding route (3 people per day),
playing with puppies, helping with TMTRD social media,
creating fun & engaging content for the TMTRD social media & website,
promoting TMTRD and helping in creating initiatives that can help the Foundation help more dogs.

Become a Volunteer

  When do you want to become a volunteer?

  Volunteering

  Introduction

  Volunteering at The Man That Rescues Dogs is an unforgettable experience, but you will only take from it what you are willing to put into it. You will be expected to be self sufficient, hard working, patient and willing to learn. The dogs are mostly strays and have experienced hardships that you can only imagine. Some are domesticated dogs that have been mistreated or neglected and require all your love and attention to rehabilitate them and prove to them that their lives will be better. In every case, being a part of this transformation on a large scale is truly life changing.

  Volunteer VISA

  If you would like to volunteer with us for longer than thirty days you will need to apply for a non-o visa at a consulate outside of Thailand. The documents needed to go along with your visa application will be provided by us for an administration fee of 2000 baht. It is also your responsibility to research the visa and immigration requirements to enter Thailand based on your country of origin or where your passport was issued.

  Testimonials

  Volunteering at The Man That Rescues Dogs is a life changing experience.

  Volunteer Program

  Cost And What’s Included:

  • 6000 Thai baht per week
  • Payment will be made in advance, and we will arrange accommodation for
  • Your accommodation will be booked by us at Viman resort (10–15-minute walk to the shelter) and is included in the cost
  • Coffee at the resort (additional breakfast food available for 50-80 baht)
  • Lunch at the shelter (traditional Thai food provided by us)
  • A “With Your Help, We Can Do Better” t-
  • A ride to a nearby store for shopping for basic things 1-2 times a

  Since we are located in a rural area, we also take the volunteers to the small night market for dinner 1-2 times per week.

  Other activities

  Spending time in The Clinic (those with veterinary interests or graduate/ professional vets take precedence),
  Quarantine Section assistance (cleaning and daily health checks),
  joining the 2 hour feeding route (3 people per day),
  playing with puppies, helping with TMTRD social media,
  creating fun & engaging content for the TMTRD social media & website,
  promoting TMTRD and helping in creating initiatives that can help the Foundation help more dogs.

  Become a Volunteer

   When do you want to become a volunteer?

   Social media

   We are always looking to expand our reach and spread the word about the work that we do.
   So please remember to follow, comment, like, and share on any and all of our social media.