OUR CLINIC IS

FOR ALL!


ดูแลใส่ใจสัตว์ในชุมชนมากกว่าผลกำไร

         สัตว์เลี้ยงในชุมชนควรต้องได้รับการทำหมัน ฉีดวัคซีน และการมีสุขภาพที่ดีนั้นสำคัญมากกว่าการหวังผลกำไร นี่เป็นเหตุผลที่คลินิกมูลินิธิ TMTRD ให้ราคาค่ารักษาในราคาที่ถูกและประหยัดกับผู้มาใช้บริการเพียงเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่านั้น (ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เหลือทางมูลนิธิ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้กับผู้มาใช้บริการทั้งหมด)
         มูลนิธิมีสัตวแพทย์ชำนาญการประจำอยู่ 3 ท่านด้วยกัน ที่ให้การรักษาที่หลากหลาย อาทิ การทำหมัน การฉีดวัคซีน และการดูแลรักษาฟัน เป็นต้น
         คลินิกให้บริการดูแลสัตว์ในชุมชนของเราในราคาย่อมเยาและการดูแล การใส่ใจอย่างใกล้ชิด
          หากต้องการนัดหมายกรุณาส่งข้อความถึงเราได้ทันที ที่แอพพลิเคชัน Line ID: @tmtrd หรือที่ เพจ TMTRD

บริจาคสนับสนุน

มูลนิธิฯ ดำเนินงานช่วยเหลือสัตว์ยากไร้มาได้อย่างต่อเนื่องเพราะด้วยเงินของผู้บริจาคสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือ รักษา ทำวัคซีน ทำหมัน ทำกายภาพ ปรับพฤติกรรม หาบ้านให้ และต่างๆอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เพราะความช่วยเหลือที่เราได้รับจากคุณ

เขตกักกันโรค

โซนกักกันโรค เป็นด่านแรกในการรับสุนัขใหม่เพื่อกักกันโรคที่อันตรายและรักษาให้หาย ก่อนนำสุนัขเข้าไปรวมกลุ่มใหญ่ และยังต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรค เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก่อน สุนัขใหม่ทุกตัวจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือนในเขตกักกันโรคนี้ เขตกักกันโรคจะอยู่ห่างจากโซนบ้านพักพิง 10 เมตร เพื่อป้องกันการติดโรคร้าย ด้วยเหตุผลนี้เจ้าหน้าที่ของเขตนี้ต้องฆ่าเชื้อก่อนเข้าและออก

ศูนย์ดูแลสุนัขพิเศษ

ศูนย์ดูแลพิเศษ ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นที่พักพิงของสุนัข แก่,ป่วย,พิการ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา ปัจจุบัน มีสุนัข 60 ตัวในพื้นที่แห่งนี้ โดยงานที่ต้องทำในแต่ละวันจะเป็น นำสุนัขเดินเล่นออกกำลังกายวันละ 2 ครั้ง พาสุนัขว่ายน้ำ และทำกายภาพบำบัด นอกจากนั้นแล้วยังต้องทำความสะอาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับสุนัขพิการลากขาทุกวัน ให้ยาและทำให้เขามีความสุข ฝึกให้พวกเขาเข้าสังคม ไว้ใจคน เพื่อนำไปสู่การหาบ้านต่อไป

การทำหมัน

การทำหมันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่มูลนิธิฯ ได้ทำร่วมกับชุมชน เพื่อหยุดวงจรสุนัขจรจัดควบคุมประชากรสุนัขที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในทุกๆวัน มูลนิธิฯ จดั ทำหมัน ที่วัด สถานพักพิงฯ หรือสถานที่ราชการในพื้นที่บางแสน ทั้งสุนัขและแมวมีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ เป็นการจัดการที่ต้นตอ หยุดวงจรการแพร่ของสัตว์จรจดได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ