อุปการะ

จ่ายค่าดูแล

อุปถัมภ์

ไม่ว่าคุณจะพร้อมอุปการะ ยินดีอุปถัมภ์ หรือจะจ่ายค่าดูแลก็ตาม

มูลนิธิจำเป็นต้องให้คุณช่วย

อุปการะสุนัขได้

ฟรี

คลิกเลือกสุนัขได้เลย

คลินิกของเรา

เพื่อทุกคน

คลิกเพื่อดูเรื่องราว

ทำหมัน

ไมโครชิพ

วัคซีน

A TMTRD สุนัข
มีความสุขและสุขภาพดี

LIST
OF PEOPLE I LIKE?:

1

DOGS!

แนะนำศูนย์พักพิงฯ

ศูนย์พักพิง เดอะ แมน แดท เรสคิวส์ ดอกส์ เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2560

ปัจจุบันช่วยเหลือให้ที่พักพิงสุนัข 750 ตัว และยังให้อาหารสุนัขข้างถนนอีก 400 ตัว ในพื้นท่ีบางแสน ศูนย์พักพิงฯ มีขนาดพื้นที่ 3500 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย คลินิก, ที่พักสุนัขพิเศษ, พื้นที่กักกันโรค, ห้องปลอดเชื้อหัด, สระว่ายนํ้า 3 แห่ง, และพื้นที่สําหรับสุนัขสุขภาพดีอีก 7 โซนด้วยกัน

ศูนย์พักพิงฯ ในอนาคต

เราช่วยเหลือสุนัขจรจัดจำนวนมากเป็นประจำ ดังนั้นเราจึงได้เพิ่มและขยายพื้นที่พักพิง และปรับปรุงคลินิกราคาประหยัดของเรา

ทีมงานมากประสบการณ์

มูลินิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข 32 คน สัตวแพทย์ 3 คน ช่างบำรุงอาคาร 3 คน และผู้ดูแลระบบ 7 คน ในแต่ละวันทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อให้สุนัขมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น

เสียงบอกเล่ายืนยัน

อาสาสมัคร

อาสาสมัครที่มาช่วยงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับผลลัพธ์ที่มอบความรักให้กับพวกเขา และได้ค้นพบตัวเองในอีกด้านหนึ่งของชีวิตด้วย

กิจกรรมประจำวัน

06:00-09:00 น.

นำสุนัขเดินเล่นออกกำลังกายช่วงเช้า ให้อาหาร และทำความสะอาด

09:00-12:00 น.

กิจกรรมทำแผล ว่ายน้ำ และกายภาพบำบัด ให้กับสุนัขพิการ

09:00-15:00 น.

คลินิกเปิดให้บริการรักษาเคสภายนอก และเปิดให้บริการเยี่ยมชม

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-17:00 น.

นําสุนัขเดินเล่นออกกําลังกายช่วงบ่าย ให้อาหาร ทำความสะอาด

การศึกษา

มูลนิธิฯ เปิดรับผู้คนในหลากหลายประเภท อาทิ นักเรียน นักศึกษา สัตวแพทย์ คนฝึกสุนัข คนตัดขน ฯลฯ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม