แนะนำศูนย์พักพิงฯ

ศูนย์พักพิง เดอะ แมน แดท เรสคิวส์ ดอกส์ เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2560 

ปัจจุบันช่วยเหลือให้ที่พักพิงสุนัข 750 ตัว และยังให้อาหารสุนัขข้างถนนอีก 400 ตัว ในพื้นที่บางแสน ศูนย์พักพิงฯ มีขนาดพื้นที่ 3500 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย คลินิก, ที่พักสุนัขพิเศษ, พื้นที่กักกันโรค, ห้องปลอดเชื้อหัด, สระว่ายนํ้า 3 แห่ง, และพื้นที่สําหรับสุนัขสุขภาพดีอีก 7 โซนด้วยกัน 

ศูนย์พักพิงฯ ในอนาคต

เราช่วยเหลือสุนัขจรจัดจำนวนมากเป็นประจำ ดังนั้นเราจึงได้เพิ่มและขยายพื้นที่พักพิง และปรับปรุงคลินิกราคาประหยัดของเรา

ความเป็นอยู่ในศูนย์พักพิงฯ

ศูนย์ดูแลของเราสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นที่พักของสุนัข 750+ ตัวและสุนัขที่ให้อาหารข้างถนนในบางแสนอีก 400 ตัว ยังเปิดให้บริการคลินิกรักษาราคาประหยัด, ศูนย์สุนัขที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ, ศูนย์กักกันโรค และห้องกักเชื้อไวรัสหัด นอกจากนั้นแล้วศูนย์พักพิงฯ ยังมีสระว่ายน้ำอีก 3 แห่ง ไว้ให้สุนัขได้เล่นน้ำ ออกกําลังกาย มีการแบ่งสัดส่วนออกเป็น 7 พื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสุนัข ในทุกวันสุนัขจะได้รับอาหาร 2 มื้อ ครบถ้วนตามโภชนาการ และการดูแลจากสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

ทีมงานมากประสบการณ์

มูลินิธิฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข 32 คน สัตวแพทย์ 2 คน ช่างบำรุงอาคาร 3 คน และผู้ดูแลระบบ 7 คน ในแต่ละวันทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อให้สุนัขมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น

กิจกรรมประจำวัน

06:00-09:00 น.

นำสุนัขเดินเล่นออกกำลังกายช่วงเช้า ให้อาหาร และทำความสะอาด

09:00-12:00 น.

กิจกรรมทำแผล ว่ายน้ำ และกายภาพบำบัด ให้กับสุนัขพิการ

09:00-15:00 น.

คลินิกเปิดให้บริการรักษาเคสภายนอก และเปิดให้บริการเยี่ยมชม

12:00-13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-17:00 น.

นําสุนัขเดินเล่นออกกําลังกายช่วงบ่าย ให้อาหาร ทำความสะอาด

การศึกษา

มูลนิธิฯ เปิดรับผู้คนในหลากหลายประเภท อาทิ นักเรียน นักศึกษา สัตวแพทย์ คนฝึกสุนัข คนตัดขน ฯลฯ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์
ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม