ความช่วยเหลือของคุณ
ทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้น

PayPal:

info@tmtrd.org

PAYPALDONATE MONTHLY

by give asia

อุปการะ

จ่ายค่าดูแล

อุปถัมภ์

ไม่ว่าคุณจะพร้อมอุปการะ ยินดีอุปถัมภ์ หรือจะจ่ายค่าดูแลก็ตาม

มูลนิธิจำเป็นต้องให้คุณช่วย

ดีกว่าซื้อนะ

อุปการะ

08-4354-2334 (ภาษาไทย)

08-1861-1164 (ภาษาอังกฤษ)

@tmtrd

เดอะ แมน แดท เรสคิวส์ ดอกส์

tmtrd.org

อุปการะสุนัขได้

ฟรี

คลิกเลือกสุนัขได้เลย

คลินิกของเรา

ไม่คิดค่ารักษา

คลิกเพื่อดูเรื่องราว

LIST
OF PEOPLE I LIKE?:

1

DOGS!

ทำหมัน

ไมโครชิพ

วัคซีน

A TMTRD สุนัข
มีความสุขและสุขภาพดี

WITH YOUR HELP, WE  CAN DO BETTER.

Adopt & Foster & Sponsor

Dogs available for Adoption in only Thailand, Foster & Sponsor. Click for ALL dogs.

Adopt & Foster & Sponsor

Dogs available for Adoption in only Thailand, Foster & Sponsor. Click for ALL dogs.

Fundraising Projects

Fundraising Projects

Shelter Stats

600

SHELTER

1832

SPAY & NEUTER

1079

CLINIC CASES

350

STREET DOG

How you can help

DONATE

Your donation, no matter the amount, goes directly towards bringing peace to the dogs in our care. If you have a specific item you would like to donate towards – food or medicine for example, please specify this in the notes with your transaction or contact us directly.

DONATE

FOSTER

As a Foster parent you get to look after a dog(s) for a timeframe that suits you, knowing that your time, love and care go a long way towards helping the dog and the shelter. The dog gets to learn how to be a domestic dog, and readies them for eventual adoption.

FOSTER

ADOPT

Adopting a rescue dog is one of the most rewarding experiences for both the dog and you - the future doggy parent. We will work with you to make sure you find the best dog that suits your lifestyle and family needs.

ADOPT

Michael J. Baines

Michael J. Baines is the president and co-founder of The Man That Rescues Dogs. He is a Swedish entrepreneur who moved to Thailand and opened his restaurant in Bangsaen, Chonburi, Thailand, in 2011, where he started his mission of rescuing and controlling the stray dog population.