9% funded

สคราฟฟี่

เมื่อทีมงานของมูลนิธิฯ ได้รับสายเรียกเข้าเกี่ยวกับสุนัขที่มีอาการบาดเจ็บ เขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขารู้เพียงว่ามีชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือในทันที แต่ "ชีวิต" ที่พวกเขาพบนั้นน่าสะเทือนใจและน่ากลัวอย่างยิ่ง

donate
9% funded

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

ทุกบาททุกสตางค์ของคุณ นำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขรายเดือนของมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ ไม่ว่าจะเป็น ค่ายา อาหาร วัคซีน ทำหมัน ค่าขนส่งบำรุงรักษารถยนต์ และอื่นๆ

donate
30% funded

ขยายคอกสุนัข

มูลนิธิมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องระดมทุน 300,000 บาท ในการก่อสร้างขยายคอกสุนัข

donate