7 of 300 donations

คุณจะสนับสนุนอาหารเลี้ยงสุนัขของมูลนิธิได้อย่างไร?

เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านอาหาร โดยตั้งเป้าหมายในการบริจาค เพื่อซื้ออาหารอย่างน้อยหนึ่งถุงในทุกเดือน เพื่อให้สุนัข 150 ตัว ในศูนย์พักพิงได้อิ่มท้อง

donate
$80 จาก $32,000 ที่ได้รับ

โครงการทำหมัน ลดประชากรสุนัขจรจัด 100 ตัวต่อเดือน

คลินิกของเราเป็นคลินิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับทุกคนที่ต้องการทำหมันสัตว์เลี้ยง แต่ค่าจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเราไม่ฟรีครับ เรารู้สึกว่าการให้บริการฟรีนี้แก่ชุมชนของเรานั้นมันเป็นส่ิงสำคัญมากกว่าการเรียกเก็บเงิน

donate
$364 จาก $140,000 ที่ได้รับ

โรงพยาบาลสัตว์มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์

การขยายคลินิก ทำให้สามารถให้บริการรักษาสุนัขและแมวได้มากขึ้น และดียิ่งขึ้น ทำหมันสุนัขได้เพิ่มขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้คลินิกภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูงอีกต่อไป

donate
$5,390 จาก $40,000 ที่ได้รับ

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

ทุกบาททุกสตางค์ของคุณ นำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขรายเดือนของมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ ไม่ว่าจะเป็น ค่ายา อาหาร วัคซีน ทำหมัน ค่าขนส่งบำรุงรักษารถยนต์ และอื่นๆ

donate
$1,505 จาก $1,450 ที่ได้รับ

สคราฟฟี่

เมื่อทีมงานของมูลนิธิฯ ได้รับสายเรียกเข้าเกี่ยวกับสุนัขที่มีอาการบาดเจ็บ เขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขารู้เพียงว่ามีชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือในทันที แต่ "ชีวิต" ที่พวกเขาพบนั้นน่าสะเทือนใจและน่ากลัวอย่างยิ่ง

donate
$3,000 จาก $10,000 ที่ได้รับ

ขยายคอกสุนัข

มูลนิธิมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องระดมทุน 300,000 บาท ในการก่อสร้างขยายคอกสุนัข

donate