ทุกชั่วโมงมีค่าใช้จ่าย

19/11/2020

📌 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกวัน และทุกชั่วโมง
สุนัข 670 ตัว ต้องใช้เงินประมาณ 30,000 บาทต่อวัน
ทุกชั่วโมงต้องจ่าย 1 250 บาท

เราต้องได้รับบริจาค 250 บาท จำนวน 120 คนต่อวัน จึงจะมีเงินพอในการดูแลสุนัข

คุณเป็นหนึ่งใน 125 คนใจดีที่ช่วยเหลือเราไหมครับ??

Expense

9% funded
$
 

Custom Amount

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: $1.00