ส่งข้อความหาเรา
ติดต่อเรา

สำนักงาน

Address : 42/5 บางแสนสายสี่เหนือ,
ต.แสนสุข อ.เมือง, ชลบุรี 20130
E-Mail : info@tmtrd.org Tel : +66 084 354 2334 Fax : -

สถานพักพิงฯ

Address : สถานพักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลแสนสุข
ดำเนินงานโดย The man that rescues dogs
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข
146/9 หมู่.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20130
E-Mail : info@tmtrd.org Tel : +66 084 354 2334 Fax : -

สถานที่ตั้ง

Make a donate with Thai Bank.

ประเทศไทย 
ธนาคารกสิกรไทย,
สาขาแหลมทอง,
0538123870
มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์

For Thailand
Promtpay: 0818611164
Kasikorn Bank,
Laem Thong Branch,
0538123870
The man that rescues dogs
SWIFT: KASITHBK

Make a donation via Paypal

  USD
+Gateway fees extra: 0.00
0.00  USD
Choose Payment Method
Make payment using Paypal / Credit card / Debit card donate for helping street dogs
 

Make a donation via Swedish bank.

In Sweden: 
SWISH: 1235871066

Rescue Dogs
Handelsbanken SHB, Mörby Centrum, Sweden. 
Konto: 6920 834 941 538 
BankGiro: 562-0166
BIC/IBAN HANDSESS / SE 10 6000 0000 0008 3494 1538