สนับสนุนการดำเนินงานของบ้านอุปถัมภ์ในปี 2018

15 January, 2018 บางแสน, ประเทศไทย, เหตุผลหลัก
82.50%
บริจาค : $33,000.00/ $40,000.00 บริจาคเลย

บ้านอุปถัมภ์ บ้านพักสุนัขป่วย ที่มีพนักงานประจำเพื่อดูแลสุนัขป่วย พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บางตัวไม่สามารถอุจาระ หรือปัสสาวะเองได้ ต้องช่วยเหลือ บางตัวแก่ต้องการอาหารอ่อนๆ และต้องป้อน สุนัขพิการที่ต้องช่วยเหลือใส่วีลแชร์

บริจาคเลย