ระดมทุนค่าใช้จ่ายปี 2562

31 January, 2019 บางพระ, ชลบุรี, ประเทศไทย, เหตุผลหลัก
0 %
บริจาค : / บริจาคเลย

พวกเราดูแลสุนัขจรจัดประมาณ 470 ตัว ประกอบด้วย
– ที่สถานพักพิงฯ 290 ตัว
– ที่บ้านอุปถัมภ์ (บ้านพักสุนัขป่วย) 60 ตัว
– ที่ถนน 120 ตัว
ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขหนึ่งตัว 35 บาทต่อวัน

ประกอบด้วยค่าอาหาร, ค่ายา, ค่าพนักงาน, ค่าขนส่ง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายต่อปี 35 บาท x 365 วัน x 470 ตัว = 6,004,250 บาท
ทุกการบริจาค 35 บาทช่วยชีวิตสุนัขได้ 1 ตัว
คุณเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือพวกเขาได้

บริจาคเลย