ระดมทุนค่าใช้จ่ายปี 2562

31 January, 2019 บางพระ, ชลบุรี, ประเทศไทย, เหตุผลหลัก
33.30%
บริจาค : $63,200.00/ $189,800.00 บริจาคเลย

พวกเราดูแลสุนัขจรจัดประมาณ 520 ตัว ประกอบด้วย
– ที่สถานพักพิงฯ 300 ตัว
– ที่บ้านอุปถัมภ์ (บ้านพักสุนัขป่วย) 60 ตัว
– ที่ถนน 160 ตัว
ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขหนึ่งตัว 30 บาทต่อวัน

ประกอบด้วยค่าอาหาร, ค่ายา, ค่าพนักงาน, ค่าขนส่ง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายต่อปี 30 บาท x 365 วัน x 520 ตัว = 5,694,000 บาท
ทุกการบริจาค 30 บาทช่วยชีวิตสุนัขได้ 1 ตัว
คุณเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือพวกเขาได้

บริจาคเลย
Make a donate with Thai Bank.

ประเทศไทย 
ธนาคารกสิกรไทย,
สาขาแหลมทอง,
0538123870
มูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์

For Thailand
Promtpay: 0818611164
Kasikorn Bank,
Laem Thong Branch,
0538123870
The man that rescues dogs
SWIFT: KASITHBK

Make a donation via Paypal

  USD
+Gateway fees extra: 0.00
0.00  USD
Choose Payment Method
Make payment using Paypal / Credit card / Debit card donate for helping street dogs
 

Make a donation via Swedish bank.

In Sweden: 
SWISH: 1235871066

Rescue Dogs
Handelsbanken SHB, Mörby Centrum, Sweden. 
Konto: 6920 834 941 538 
BankGiro: 562-0166
BIC/IBAN HANDSESS / SE 10 6000 0000 0008 3494 1538