ระดมทุนค่าใช้จ่ายปี 2562

31 January, 2019 บางพระ, ชลบุรี, ประเทศไทย, เหตุผลหลัก
33.30%
บริจาค : $63,200.00/ $189,800.00 บริจาคเลย

พวกเราดูแลสุนัขจรจัดประมาณ 520 ตัว ประกอบด้วย
– ที่สถานพักพิงฯ 300 ตัว
– ที่บ้านอุปถัมภ์ (บ้านพักสุนัขป่วย) 60 ตัว
– ที่ถนน 160 ตัว
ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขหนึ่งตัว 30 บาทต่อวัน

ประกอบด้วยค่าอาหาร, ค่ายา, ค่าพนักงาน, ค่าขนส่ง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายต่อปี 30 บาท x 365 วัน x 520 ตัว = 5,694,000 บาท
ทุกการบริจาค 30 บาทช่วยชีวิตสุนัขได้ 1 ตัว
คุณเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือพวกเขาได้

บริจาคเลย