พื้นที่คอกหมาแห่งใหม่

27.62%
บริจาค : $5,800.00/ $21,000.00

เราจะขยายส่วนที่เป็นป่าถัดจากสถานพักพิงฯ แต่ต้องระงับชั่วคราวครับ เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะและเราไม่มีสิทธิ์ ในการสร้างอะไรในพื้นที่นั้นได้ เราวางแผนใหม่ไปสร้างที่พื้นที่ใกล้เคียง กับสถานพักพิงฯหลังเก่าครับและเราได้รับอนุญาตจากเทศบาลแสนสุข และนายกเทศมนตรี คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม ให้เราได้สร้างสถานที่พักพิงฯหลังใหม่

บริจาคเลย

ระดมทุนค่าใช้จ่ายปี 2562

23.71%
บริจาค : $45,000.00/ $189,800.00

พวกเราดูแลสุนัขจรจัดประมาณ 520 ตัว ประกอบด้วย
– ที่สถานพักพิงฯ 300 ตัว
– ที่บ้านอุปถัมภ์ (บ้านพักสุนัขป่วย) 60 ตัว
– ที่ถนน 160 ตัว
ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขหนึ่งตัว 30 บาทต่อวัน

บริจาคเลย

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพักพิงฯ 2018

สถานพักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลแสนสุข โดยการบริหารงานของเรา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 3,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหมาที่อนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ