การสร้างอุทยานสุนัข

0.00%
บริจาค : / $20,000.00
  1. ในตอนนี้เรามีพื้นที่ขนาด 3500 ตารางเมตร หากการสร้างขยายแล้วเสร็จเราจะมีพื้นที่ถึงสองเท่า ที่จะสามารถรับสุนัขอีก 40 ตัวที่รออยู่ที่คอกหมาชั่วคราวของเทศบาลได้ และยังรับหมาบางส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือได้อีก ซึ่งในตอนนี้เราเต็ม ไม่สามารถรับหมาเข้าได้
บริจาคเลย

ระดมทุนค่าใช้จ่ายปี 2562

0 %
บริจาค : /

พวกเราดูแลสุนัขจรจัดประมาณ 470 ตัว ประกอบด้วย
– ที่สถานพักพิงฯ 290 ตัว
– ที่บ้านอุปถัมภ์ (บ้านพักสุนัขป่วย) 60 ตัว
– ที่ถนน 120 ตัว
ได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขหนึ่งตัว 35 บาทต่อวัน

บริจาคเลย

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพักพิงฯ 2018

สถานพักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลแสนสุข โดยการบริหารงานของเรา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 3,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหมาที่อนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ