สนับสนุนการดำเนินงานของบ้านอุปถัมภ์ในปี 2018

82.50%
บริจาค : $33,000.00/ $40,000.00

บ้านอุปถัมภ์ บ้านพักสุนัขป่วย ที่มีพนักงานประจำเพื่อดูแลสุนัขป่วย พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ บางตัวไม่สามารถอุจาระ หรือปัสสาวะเองได้ ต้องช่วยเหลือ บางตัวแก่ต้องการอาหารอ่อนๆ และต้องป้อน สุนัขพิการที่ต้องช่วยเหลือใส่วีลแชร์

บริจาคเลย

บริจาคช่วยเหลือค่าอาหารหมา ที่ถนนในปี 2018

82.50%
บริจาค : $33,000.00/ $40,000.00

การให้อาหารหมาที่ถนน มีค่าใช่จ่ายต่อปีประมาณ 36,000 ดอลล่าร์ หรือ 1,280,000 บาท และเป็นสิ่งที่คุณไมเคิล เจมส์ เบนส์ ได้ทำเป็นอันดับแรกก่อนจะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร หมาที่ถนนเป็นหมาจรจัด บางตัวมีเจ้าของ แต่ชอบอยู่บนถนน 

บริจาคเลย

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานพักพิงฯ 2018

83.30%
บริจาค : $83,300.00/ $100,000.00

สถานพักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลแสนสุข โดยการบริหารงานของเรา มีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 3,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหมาที่อนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 

บริจาคเลย